Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020

07-02-2020 CULT_OJ(2020)02-19_1 PE647.055v01-00
CULT

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

09-01-2020 CULT_OJ(2020)01-21_1 PE645.109v01-00
CULT

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

21-11-2019 CULT_OJ(2019)12-04_1 PE644.745v01-00
CULT

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019

21-10-2019 CULT_OJ(2019)11-05_1 PE642.935v01-00
CULT

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

26-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-30_1 PE641.303v01-00
ITRE CULT

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019

26-09-2019 CULT_OJ(2019)10-03_1 PE641.282v01-00
LIBE CULT

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

25-09-2019 CULT_OJ(2019)10-01_1 PE641.279v01-00
CULT

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

12-09-2019 CULT_OJ(2019)09-24_1 PE641.141v01-00
CULT

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 - Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019

26-08-2019 CULT_OJ(2019)09-04_1 PE640.615v01-00
CULT

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019

16-07-2019 CULT_OJ(2019)07-22_1 PE639.787v01-00
CULT