Τελευταία νέα

The next CULT committee meeting

05-12-2019 - 14:09
Colours of the EP 2014 activity calendars

Χρήσιμα έγγραφα

Προσεχείς εκπομπές

21-01-2020 09:00 / 12:30 CULT
21-01-2020 15:00 / 18:30 CULT

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

04-12-2019 - 15:07
CULT Συνεδρίαση
04-12-2019 - 09:08
CULT Συνεδρίαση
05-11-2019 - 09:06
CULT Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Sabine Verheyen

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το έργο μας, όπως ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων, σχέδια εκθέσεων και τροπολογίες, καθώς επίσης και πληροφορίες για τα μέλη της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας τους. Μπορείτε ακόμα να παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις μας σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση (webstreaming).

Η επιτροπή μας είναι υπεύθυνη για όλες τις πολιτιστικές πτυχές της Ένωσης, όπως η διάδοση του πολιτισμού, η πολιτιστική κληρονομιά, η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, καθώς επίσης και για την εκπαίδευση, την πολιτική στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων, την πολιτική σε θέματα πληροφόρησης και μέσων επικοινωνίας, τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πτυχές της κοινωνίας της πληροφορίας, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο