Ανακοινωθέντα Τύπου

  Book your interview slot with 2019 LUX Film Prize finalists

12-11-2019
CULT

Parliament will hold an award ceremony on 27 November for the LUX Film Prize laureate. The ceremony will take place in the European Parliament’s hemicycle in Strasbourg.

 

Ακρόαση του ορισθέντος Αντιπροέδρου Μαργαρίτη Σχοινά

03-10-2019
LIBE CULT

Ο Έλληνας υποψήφιος για το χαρτοφυλάκιο «Προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας» απάντησε στις ερωτήσεις της επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών.

 

  Hearing of Commissioner-designate Mariya Gabriel

01-10-2019
ITRE CULT

The Culture and Education and Industry, Research and Energy committees questioned Mariya Gabriel, candidate for Innovation and Youth.

 

Εκλογές προέδρων και αντιπροέδρων για τις επιτροπές του ΕΚ

18-07-2019
SEDE DROI TRAN REGI PETI PECH LIBE JURI ITRE INTA IMCO FEMM ENVI EMPL ECON DEVE CULT CONT BUDG AGRI AFET AFCO