Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

09-12-2019 AFET_OJ(2019)12-16_1 PE644.862v01-00
DROI DEVE AFET

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 - Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

26-11-2019 DEVE_OJ(2019)12-02_1 PE644.775v01-00
DEVE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019

06-11-2019 DEVE_OJ(2019)11-11_1 PE643.096v01-00
DEVE AFET

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

30-10-2019 CJ19_OJ(2019)11-06_1 PE643.040v01-00
DEVE AFET

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 - Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019

30-10-2019 DEVE_OJ(2019)11-06_1 PE643.039v01-00
DEVE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

18-10-2019 AFET_OJ(2019)11-25_1 PE642.912v01-00
DROI DEVE AFET

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

03-10-2019 DEVE_OJ(2019)10-08_1 PE641.371v01-00
DEVE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

02-10-2019 CJ19_OJ(2019)10-08_1 PE641.367v01-00
DEVE AFET

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

25-09-2019 DEVE_OJ(2019)09-30_1 PE641.257v01-00
DEVE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

25-09-2019 DEVE_OJ(2019)10-02_1 PE641.275v01-00
DEVE