Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 - Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

16-01-2020 DEVE_OJ(2020)01-22_1 PE646.843v01-00
DEVE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

14-01-2020 CJ19_OJ(2020)01-21_1 PE645.108v01-00
DEVE AFET

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 - Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019

08-01-2020 DEVE_PV(2019)11-06-1 PE643.148v02-00
DEVE

 

  DRAFT OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council on a Union Civil Protection Mechanism

07-01-2020 DEVE_PA(2020)644993 PE644.993v01-00
DEVE

Lukas MANDL

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 23-01-2020

  OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau (2019-2024)

20-12-2019 DEVE_AD(2019)642950 PE642.950v02-00
DEVE

Caroline ROOSE

  OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe and the European Community

20-12-2019 DEVE_AD(2019)644723 PE644.723v02-00
DEVE

Bernhard ZIMNIOK

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (2019-2024)

11-12-2019 DEVE_AD(2019)642937 PE642.937v04-00
DEVE

Caroline ROOSE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

10-12-2019 CJ19_PV(2019)11-06-1 PE643.200v01-00
DEVE AFET

 

  AMENDMENTS 1 - 8 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - 8th, 9th,10th and 11th EDFs

10-12-2019 DEVE_AM(2019)644916 PE644.916v01-00
DEVE

Charles GOERENS

  AMENDMENTS 1 - 14 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission

10-12-2019 DEVE_AM(2019)644942 PE644.942v01-00
DEVE

Charles GOERENS