Τελευταία νέα

What's new?

23-01-2020 - 16:18
Calender red and grey

Μη χάσετε:

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

09:00 / 12:30 EMPL

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

27-01-2020 - 16:11
EMPL ECON Συνεδρίαση
23-01-2020 - 09:05
EMPL Συνεδρίαση
22-01-2020 - 14:37
EMPL Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL).

Η επιτροπή EMPL είναι αρμόδια για την απασχόληση και για όλες τις πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης, της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής προστασίας· την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των συνταξιούχων· τα δικαιώματα των εργαζομένων· τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας· το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο· την πολιτική στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών προσόντων· τον κοινωνικό διάλογο· και κάθε μορφή διάκρισης στον τόπο εργασίας και στην αγορά εργασίας, με εξαίρεση εκείνες που βασίζονται στο φύλο. Είμαστε επίσης αρμόδιοι για τις σχέσεις με πέντε οργανισμούς: Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης), Eurofound (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας), EU-OSHA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία) , ETF (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα επαγγελματικής κατάρτισης) και τη νεοσύστατη ELA (Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας).

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι