Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on Guidelines for the 2021 budget - Section III

23-01-2020 ENVI_PA(2020)646875 PE646.875v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 20-02-2020

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Food Safety Authority for the financial year 2018

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641158 PE641.158v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Environment Agency for the financial year 2018

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641160 PE641.160v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Medicines Agency for the financial year 2018

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641162 PE641.162v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2018

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641164 PE641.164v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Chemicals Agency for the financial year 2018

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641166 PE641.166v03-00
ENVI

Pascal CANFIN

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III – Commission and executive agencies

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641168 PE641.168v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

Γνωμοδότηση σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

21-01-2020 ENVI_AL(2020)644992 PE644.992v03-00
ENVI

Pascal CANFIN

  MINUTES - Monday, 16 December 2019

21-01-2020 ENVI_PV(2019)12-16-2 PE645.033v01-00
ENVI

 

  AMENDMENTS 1 - 33 - Draft opinion European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

20-01-2020 ENVI_AM(2020)646849 PE646.849v01-00
ENVI

Pascal CANFIN