Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

25-11-2019 - Appointment of the European Data Protection Supervisor for the new Term 2019-2024

LIBE 11-11-2019 - 17:29
LOGO EDPS - simple

In accordance with article 53 of Regulation (EU) no 2018/1725 (Data Protection Regulation for EU Institutions) “the European Parliament and the Council shall appoint the European Data Protection Supervisor by common accord for a term of five years, on the basis of a list drawn up by the Commission following a public call for candidates. The list of candidates drawn up by the Commission shall be public and shall consist of at least three candidates. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-11-2019 - High-Level Conference on the Rights of the Child

DROI LIBE 29-10-2019 - 17:34
Yellow banner with a drawing of a child writing the name of the event

This year marks the 60th anniversary of UN General Assembly Declaration of the Rights of the Child and the 30th Anniversary of the Convention on the Rights of the Child. (Διαβάστε τη συνέχεια)

18-11-2019 - Violence against women in the Member States and best practices - Hearing - 18.11.2019

FEMM 31-10-2019 - 15:35
Violence Against Women

On the occasion of the International Day for the Elimination of Violence against Women 2019, FEMM will hold a Hearing devoted to analyse the state of play of violence against women (VAW) in the EU and to exchange best practices to combat it. (Διαβάστε τη συνέχεια)

12-11-2019 - Public Hearing on FATCA and its extraterritorial impact on EU citizens

PETI 11-11-2019 - 16:54
FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act concept - written text FATCA, world globe in background

On 12 November 2019 the Committee on Petitions is organising a hearing on "FATCA and its extraterritorial impact on EU Citizens.” The aim of the hearing is to facilitate an exchange of views between the various stakeholders and listen to the issues faced by EU citizens affected by FATCA. The hearing will consist of two panels, focusing on financial services and the exchange of tax information with the US and on potential conflicts between European data protection rules and FATCA. (Διαβάστε τη συνέχεια)

12-11-2019 - Public hearing - Facing the new challenges of the EU fisheries control system

PECH 12-11-2019 - 16:15
Dutch fishing trawlers surrounded by seagulls, image to illustrate the hearing on Fisheries Control

An effective fisheries control system is essential to ensure that EU fisheries are managed in a sustainable manner, which in turn ensures the long-term viability of the EU fisheries sector. (Διαβάστε τη συνέχεια)

06-11-2019 - Media Freedom, Freedom of Expression and Combatting hate speech online and offline

LIBE 11-11-2019 - 16:44
Media Freedom, Freedom of Expression and Combatting hate speech online and offline

On 6 November 2019, the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) will hold a public hearing on “Media Freedom, Freedom of Expression and Combatting hate speech online and offline”. (Διαβάστε τη συνέχεια)

03-10-2019 - Hearing on Search and Rescue in the Mediterranean

LIBE 27-09-2019 - 16:31
Hands of people drowning in the sea

On Thursday 3 October the LIBE Committee will hold a public hearing to take stock of the situation of Search and Rescue in the Mediterranean in view of latest developments and the legal framework. (Διαβάστε τη συνέχεια)

08-04-2019 - CONT-IMCO Joint Public Hearing: Combatting Customs Fraud

CONT IMCO 11-06-2019 - 11:43
Union Customs Code Delegated Act

On Monday 8 April 2019, the Committees Budgetary Control (CONT) and Committee on Internal Market and Consumer Protection (IMCO) have jointly organised a public hearing entitled ‘Combatting customs fraud’. (Διαβάστε τη συνέχεια)

02-04-2019 - Women’s Role in Peace Processes including the specific case of Western Balkans

FEMM 05-04-2019 - 09:34
Poster for our Hearing Women in Peace Processes

The Committee on Women's Rights and Gender Equality will be holding a hearing on Women's role in peace processes on April 2 from 15.00 to 16.30. Women's participation in conflict prevention and resolution can improve outcomes before, during and after conflicts. (Διαβάστε τη συνέχεια)