Συναντήσεις με εθνικά κοινοβούλια


Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να προβαίνουν σε απ' ευθείας διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια σε επίπεδο επιτροπών. Αυτός μπορεί να περιλαμβάνει συνεδριάσεις βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις αντίστοιχες επιτροπές για τη συζήτηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος.
Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις συγκεκριμένες συνεδριάσεις.

27-11-2018 - Empowering parliaments and enforcing citizens’ rights: interparliamentary meeting

PETI JURI 23-11-2018 - 09:42
European union flags and business relationships network in EU concept

The Committees on Legal Affairs and on Petitions will hold an Interparliamentary Committee Meeting on 27.11.18, to discuss the empowerment of parliaments and the enforcement of citizens’ rights in the implementation and application of EU law. The debates will focus on transposition, implementation and application of EU law - including from the national parliaments’ perspective - and on the role of complaints to ombudsmen and petitions to parliaments as instruments to detect breaches of EU law. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-11-2018 - Human rights and the external actions of the EU and Member States

DROI 20-11-2018 - 16:01
Meeting of the European Parliament in its hemicycle

The European Parliament will hold a Human Rights Week, which will take place from 19 to 23 November 2018 to celebrate the 70th anniversary of the Universal Declaration on Human Rights, adopted by the United Nations General Assembly on 10 December 1948. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-11-2018 - European Cultural Heritage

CULT 20-05-2019 - 17:17
europe mosaic

To mark the European Year of Cultural Heritage 2018 (EYCH), the Committee on Culture and Education held an interparliamentary committee meeting on "European Cultural Heritage", organised around three thematic areas: Culture and Identity; Preservation, Conservation and Restoration of Cultural Heritage; and Cultural Heritage and Education (Διαβάστε τη συνέχεια)

18-10-2018 - Fundamental rights aspects of Roma inclusion and fighting anti-Gypsyism

LIBE 18-10-2018 - 10:33
ICM on the Fundamental rights aspects of Roma inclusion and fighting anti-Gypsyism

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs with the support of the Directorate for relations with National Parliaments organises an Interparliamentary Committee meeting (ICM) on "Fundamental rights aspects of Roma inclusion and fighting anti-Gypsyism". The meeting is scheduled for Thursday, 18 October 2018, from 14.30 to 18.00, in the European Parliament premises in Brussels. (Διαβάστε τη συνέχεια)

10-10-2018 - Interparliamentary Committee Meeting - The Future of Europe

AFCO 12-12-2018 - 11:13
Compass with the EU flag, directing towards the word “Future”

On Wednesday 10 October, from 14:30 to 18:30, the Committee on Constitutional Affairs will hold an ICM entitled "State of the debate on the future of Europe". The main aim of this ICM is to allow MEPs and MPs to discuss together in view to assess institutional and political evolutions that have followed the adoption of Parliaments resolutions of 16 February 2017, on "Improving the functioning of the European Union building on the potential of the Lisbon Treaty" (Bresso/Brok report), (Διαβάστε τη συνέχεια)

11-07-2018 - Performance and visibility of EU funded projects in the Western Balkans

CONT 11-06-2019 - 11:52
Balkans

The European Parliament's Committee on Budgetary Control (CONT) was inviting Members of five national Parliaments of the EU Member States bordering the Western Balkans region - namely Bulgaria, Croatia, Greece, Hungary and Romania - to attend an interparliamentary committee meeting in Brussels. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-06-2018 - EU Investing in its Transport Networks beyond 2020

TRAN 02-07-2018 - 14:05
TEN-T networks

An exchange of views between Members and representatives from the National Parliaments will focus on experiences and best practices on the implementation of TEN-T projects, with particular attention to cross-border links, which include much European added value, as well as the outlook for the post-2020 period in the field of transport infrastructure investments. (Διαβάστε τη συνέχεια)

15-05-2018 - The Implementation of the Data Protection package - At the eve of its application

LIBE 15-05-2018 - 17:34
ICM Data protection

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs is co-organising with the Legislative Dialogue Unit of the Directorate for National Parliaments an Interparliamentary Committee Meeting on the Implementation of the Data Protection package at the eve of the entry into force on Tuesday, 15 May 2018, from 9h00 to 12h30 and 14h00 to 17h30, at the European Parliament in Brussels. (Διαβάστε τη συνέχεια)

24-04-2018 - CAP post-2020 - the future of food and farming: interparliamentary committee meeting

AGRI 25-04-2018 - 12:44
animals and vegetables

The European Parliament's Committee on Agriculture and Rural Development (AGRI) organised a meeting with national Parliaments dedicated to an exchange of views on the Communication of the European Commission on the 'Future of Food and Farming' adopted in November 2017, which is to be followed by legislative proposals on CAP reform expected at the end of May. At stake is the future shape of the Common Agriculture Policy. (Διαβάστε τη συνέχεια)

27-02-2018 - The UN Global Compacts on refugees and migrants and the role of Parliaments

LIBE 07-03-2018 - 16:28
ICM UN Global compacts on migrants and refugees

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs of the European Parliament in association with the Committee of Foreign Affairs organise an inter-parliamentary meeting with Members of National Parliaments under the title "The UN Global Compacts on refugees and migrants and the role of Parliaments”. The meeting is scheduled for Tuesday, 27 February 2018, from 14h30 to 18h30, at the European Parliament premises in Brussels. (Διαβάστε τη συνέχεια)