Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

10-01-2020 FEMM_OJ(2020)01-22_1 PE646.755v01-00
FEMM

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 - Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

04-12-2019 FEMM_OJ(2019)12-04_1 PE644.748v02-00
FEMM

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019

05-11-2019 FEMM_OJ(2019)11-18_1 PE643.065v01-00
FEMM

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

24-10-2019 FEMM_OJ(2019)11-06_1 PE642.945v01-00
FEMM

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

02-10-2019 EMPL_OJ(2019)10-02_2 PE641.289v01-00
FEMM EMPL

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

24-09-2019 FEMM_OJ(2019)09-30_1 PE641.255v01-00
FEMM

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019

09-09-2019 FEMM_OJ(2019)09-23_1 PE641.118v01-00
FEMM

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

12-08-2019 FEMM_OJ(2019)09-04_1 PE639.970v01-00
FEMM

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

10-07-2019 FEMM_OJ(2019)07-10_1 PE639.694v01-00
FEMM