Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

04-12-2019 - The EU Strategy for Gender Equality - Hearing

FEMM 18-12-2019 - 11:35
Hearing on EU Strategy

On 4 December, FEMM Committee held a hearing on the EU Strategy for Gender Equality (2020-2024). The aim of the Hearing was to receive input from civil society and the academic world on the incoming European Commission proposal for the Strategy. (Διαβάστε τη συνέχεια)

18-11-2019 - Violence against women in the Member States and best practices - Hearing - 18.11.2019

FEMM 20-11-2019 - 15:19
Violence Against Women

On the occasion of the International Day for the Elimination of Violence against Women 2019, FEMM will hold a Hearing devoted to analyse the state of play of violence against women (VAW) in the EU and to exchange best practices to combat it. (Διαβάστε τη συνέχεια)

02-04-2019 - Women’s Role in Peace Processes including the specific case of Western Balkans

FEMM 05-04-2019 - 09:34
Poster for our Hearing Women in Peace Processes

The Committee on Women's Rights and Gender Equality will be holding a hearing on Women's role in peace processes on April 2 from 15.00 to 16.30. Women's participation in conflict prevention and resolution can improve outcomes before, during and after conflicts. (Διαβάστε τη συνέχεια)

27-02-2019 - The labour and social situation of women in the EU – Hearing

FEMM 19-02-2019 - 16:28
The labour and social situation of women in the EU

In the context of the development of measures aimed at reconciling work and family life and following a decade of economic and financial crisis, it is essential to monitor the evolution of the labour and social situation of women in the EU. The hearing will have a double focus, examining two inter-related issues: unemployed young women and the women in precarious sectors who are at risk of poverty. (Διαβάστε τη συνέχεια)

23-01-2019 - Implementation of EU Funds aimed at fighting violence against women & girls – Hearing

FEMM 25-01-2019 - 10:59
Violence Against Women and Girls

The aim of the hearing is to analyse the effectiveness of money spent on combating violence against women in the context of the EU accession to the Istanbul Convention. The event will count on the presentations of experts from the WAVE Network, the Global Alliance against Trafficking in Women (GAATW) and the European Women's Lobby. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-11-2018 - Children victims or witnesses of gender-based violence – Hearing – 21.11.2018

FEMM 20-11-2018 - 11:38
Children Victims or Witnesses of Gender-Based Violence within Families

Domestic violence is a violation of children's rights whether they are victims themselves or witnesses of violence in the family. Domestic violence has a harmful effect on the development of children. The exposure to gender-based violence denies children their right to a safe and stable home environment. Domestic violence against children has many different manifestations and can be in the form of sexual violence, physical and/or psychological violence. (Διαβάστε τη συνέχεια)

18-10-2018 - Gender-specific Measures in Anti-trafficking Actions

LIBE FEMM 10-01-2019 - 15:47
Gender-specific Measures in Anti-trafficking Actions

The LIBE and FEMM Committees are jointly presenting the new report of the European Institute for Gender Equality on "Gender-specific measures in anti-trafficking actions". The report includes guidance on the implementation of the anti-trafficking directive in a gender specific manner. Guest speakers will be Dr Myria Vassiliadou, EU Anti-Trafficking Coordinator and Ms Virginia Langbakk, Director of the Europe Institute for Gender Equality (EIGE). (Διαβάστε τη συνέχεια)

10-10-2018 - The Women’s role in preventing radicalisation in the world - Hearing - 10.10.2018

FEMM 11-10-2018 - 12:18
preventing radicalisation

With the right information and tools, prevention is the best weapon against radicalisation, in which women are so fundamental. This, however, is often missed by legislators. This hearing will discuss how with proper collaboration, information and experience sharing, women can become agents of change and a centrepiece of the prevention strategy. (Διαβάστε τη συνέχεια)

27-09-2018 - Gender equal workplaces: best practices & use of care services - Hearing

FEMM 25-09-2018 - 10:31
Child and Adult at computer

The purpose of the hearing is to identify and share the best practices for enhancing equality between women and men in the workplace as implemented by employers (big companies) as well as to discuss the practical implications of a developed network of care services for women's participation at the labour market. (Διαβάστε τη συνέχεια)

09-07-2018 - Tackling the Gender Pay Gap – Hearing – 9.7.2018

FEMM 12-07-2018 - 13:41
Pay Gap

The hearing aimed at analysing the proposals included in the EU Action Plan 2017-2019 on Tackling the Gender Pay Gap presented by the Commission in November 2017. The event counted the participation of the Director General of Justice and Consumers as well as representatives from both employers and employees and academia. The Action Plan presents ongoing and upcoming measures taken by the Commission to combat the gender pay gap. (Διαβάστε τη συνέχεια)