Μέλη

Petra DE SUTTER
 • Petra DE SUTTER Πρόεδρος
 • Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Βέλγιο
 
Maria GRAPINI
 • Maria GRAPINI Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ρουμανία
 
Róża THUN UND HOHENSTEIN
 • Róża THUN UND HOHENSTEIN Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
 • Πολωνία
 
Maria Manuel LEITÃO MARQUES
 • Maria Manuel LEITÃO MARQUES Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Πορτογαλία
 
Alex AGIUS SALIBA
 • Alex AGIUS SALIBA Μέλος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Μάλτα
 
Andrus ANSIP
 • Andrus ANSIP Μέλος
 • Ομάδα Renew Europe
 • Εσθονία
 
Pablo ARIAS ECHEVERRÍA
 • Pablo ARIAS ECHEVERRÍA Μέλος
 • Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
 • Ισπανία
 
Alessandra BASSO
 • Alessandra BASSO Μέλος
 • Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας
 • Ιταλία
 
Brando BENIFEI
 • Brando BENIFEI Μέλος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ιταλία
 
Adam BIELAN
 • Adam BIELAN Μέλος
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Πολωνία