Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

21-01-2020 - Trade Policy Day 2020

INTA 15-01-2020 - 12:22
INTA Trade Policy Day 2020

The resolution of tensions in the international trade relations and of the deep crisis of the multilateral fora will shape the course of the global economy and its sustainability for the decades to come. What is the way forward for the EU trade policy in these turbulent times? How can trade help attain the Sustainable Development Goals? (Διαβάστε τη συνέχεια)

03-12-2019 - Can we save the WTO Appellate Body?

INTA 20-11-2019 - 16:45
Initials WTO

The WTO Appellate Body, which is part of the WTO dispute settlement, is in major crisis. On 10 December 2019, it will no longer be able to function, as the mandates of two of its three remaining members, out of seven, will expire. This can have major implications for the multilateral trading system. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-02-2019 - EU-Taiwan trade relations

INTA 22-02-2019 - 10:01
city view

The purpose of this hearing was primarily to look at the state of play of the bilateral economic relations between the EU and Taiwan. Representatives of the Commission and of the EEAS brought up the institutional approach, while the business angle was delivered by a representative of a German company active in Taiwan on the field of wind-turbine (ENERCON Taiwan). (Διαβάστε τη συνέχεια)

23-01-2019 - EU-Asia connectivity and its impact on trade

INTA 31-01-2019 - 16:58
Image of the planet

This hearing addressed the different approaches to EU-Asia connectivity and the issues at stake when it comes to trade. The first panel focused on the possible synergies and challenges with the different approaches and the promotion of multilateral solution, with two well known academics and representatives of Institutions. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-11-2018 - Trade Policy Day: “Trade-for-All: What are the benefits for our people?”

INTA 21-11-2018 - 14:37
Image of two strips red and blue with white letters stating trade policy day

The theme of this years´ edition of the Trade Policy Day was “Trade-for-All: What are the benefits for our people?” INTA held its' third Trade Policy Day focussing on the implementation of the Commission`s Trade for All strategy which was adopted in October 2015. Alan Beattie from the Financial Times moderated a high-level panel with seven speakers including Trade Commissioner Malmström. (Διαβάστε τη συνέχεια)

10-10-2018 - EU-Vietnam Free Trade and Investment Protection Agreements

INTA 21-11-2018 - 14:46
Image of the city busy street at night with old and new buildings in contrast to each other.

On 10 October, the INTA Committee organized a public hearing on Free Trade Agreement (FTA) and Investment Protection Agreement (IPA) between the European Union and Vietnam. The agreements were concluded recently and the European Parliament will be requested to give its consent to these historic deals. The hearing hosted chief negotiators of the agreements from both sides, as well as experts and stakeholders (business, human rights, including labour and environment) from the EU and from Vietnam. (Διαβάστε τη συνέχεια)

09-07-2018 - The EU-Japan Economic Partnership Agreement

INTA 25-07-2018 - 10:02
Image of EU and Japan flags

Members of INTA Committee took a close look at the landmark Economic Partnership Agreement between the EU and Japan – just two days before the deal was signed by EU and Japan leaders in Brussels and during times of mounting global trade tensions. The former Japanese chief negotiator, Mr. SUZUKI, DG TRADE's Director-General, Mr. DEMARTY, as well as wide range of stakeholders from the EU and Japan, including business, trade unions and Civil Society, discussed its content and potential impact. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-06-2018 - Strengthening ties: EU-Latin America trade relations

INTA 03-07-2018 - 11:47
Image of a bridge over water connecting two lands

Strengthening trade and political ties with our Latin American partners is a key priority especially in times when protectionism is raising and the multilateral trading system is at stake. INTA held a public hearing focussing on the modernisation of the Mexico and Chile agreements, the MERCOSUR negotiations and the implementation of trade agreements with Colombia, Peru, Ecuador and Central America. (Διαβάστε τη συνέχεια)

24-04-2018 - WTO: the way forward after Buenos Aires

INTA 15-05-2018 - 15:13
Image of flags of the countries, members of the WTO thrown in a disorderly pile

The 11th Ministerial Conference of the World Trade Organisation (WTO) in Buenos Aires ended without any negotiated outcome. At the same time, the organisation is under pressure due to escalating tensions between major trading partners. Is the WTO in crisis? What is the way forward? INTA discussed this with WTO Deputy-Director General Frederic Agah and invited experts from China, the United States, India and the Geneva-based International Centre for Trade and Sustainable Development. (Διαβάστε τη συνέχεια)