Ανακοινωθέντα Τύπου

  Hearing of Commissioner-designate Phil Hogan

30-09-2019
INTA

The International Trade Committee questioned Phil Hogan, candidate for the trade portfolio, on future trade deals and the respect of EU values.

 

Εκλογές προέδρων και αντιπροέδρων για τις επιτροπές του ΕΚ

18-07-2019
SEDE DROI TRAN REGI PETI PECH LIBE JURI ITRE INTA IMCO FEMM ENVI EMPL ECON DEVE CULT CONT BUDG AGRI AFET AFCO