Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

20-02-2020 - Hearing on Artificial Intelligence in Criminal Law

LIBE 18-02-2020 - 15:59
artificial intelligence (AI) and criminal law

On 20 February 2020, the LIBE Committee will hold a hearing on artificial intelligence in criminal law and its use by the police and judicial authorities in criminal matters (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-02-2020 - Hearing on the Implementation of the Dublin III Regulation

LIBE 12-02-2020 - 09:57
Dublin III

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) of the European Parliament is organising on 19 February 2020 a Hearing on the Implementation of the Dublin III Regulation. (Διαβάστε τη συνέχεια)

03-12-2019 - Towards a common EU Strategy to fight corruption and organised crime

LIBE 02-12-2019 - 16:40
hearing Towards a common EU Strategy to fight corruption and organised crime

On 3 December 2019, the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) will hold a public hearing entitled "Towards a common EU strategy to fight corruption and organized crime – strengthening instruments and enhancing cooperation between relevant actors" (Διαβάστε τη συνέχεια)

25-11-2019 - Appointment of the European Data Protection Supervisor for the new Term 2019-2024

LIBE 22-11-2019 - 18:11
LOGO EDPS - simple

In accordance with article 53 of Regulation (EU) no 2018/1725 (Data Protection Regulation for EU Institutions) “the European Parliament and the Council shall appoint the European Data Protection Supervisor by common accord for a term of five years, on the basis of a list drawn up by the Commission following a public call for candidates. The list of candidates drawn up by the Commission shall be public and shall consist of at least three candidates. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-11-2019 - High-Level Conference on the Rights of the Child

DROI LIBE 18-11-2019 - 16:55
Yellow banner with a drawing of a child writing the name of the event

This year marks the 60th anniversary of UN General Assembly Declaration of the Rights of the Child and the 30th Anniversary of the Convention on the Rights of the Child. (Διαβάστε τη συνέχεια)

06-11-2019 - Media Freedom, Freedom of Expression and Combatting hate speech online and offline

LIBE 11-11-2019 - 16:44
Media Freedom, Freedom of Expression and Combatting hate speech online and offline

On 6 November 2019, the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) will hold a public hearing on “Media Freedom, Freedom of Expression and Combatting hate speech online and offline”. (Διαβάστε τη συνέχεια)

03-10-2019 - Hearing on Search and Rescue in the Mediterranean

LIBE 27-09-2019 - 16:31
Hands of people drowning in the sea

On Thursday 3 October the LIBE Committee will hold a public hearing to take stock of the situation of Search and Rescue in the Mediterranean in view of latest developments and the legal framework. (Διαβάστε τη συνέχεια)

18-03-2019 - Rule of Law in the Accession Process

AFET LIBE 15-03-2019 - 13:12
Joint Hearing - AFET LIBE

On Monday 18 March 2019, the Committees on Foreign Affairs (AFET), and Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) will hold a public hearing on the rule of law in the accession process. (Διαβάστε τη συνέχεια)

27-11-2018 - Hearing on e-Evidence

LIBE 10-01-2019 - 15:39
evidence

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) of the European Parliament is organising a public hearing to be held in Brussels on 27 November 2018 on "Electronic evidence in criminal matters". (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-11-2018 - Hearing on the situation of the Rule of Law in Poland

LIBE 10-01-2019 - 15:41
rule of law justice statue

A hearing on "The situation of the Rule of Law in Poland, in particular as regards the independence of the judiciary" is organised on 20 November 2018, as a follow-up of the EP Rule of Law mission to Poland that took place from 19 until 21 September 2018. The hearing will be chaired by Mr Claude Moraes. (Διαβάστε τη συνέχεια)