Μέλη

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR
 • Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Πρόεδρος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ισπανία
 
Maite PAGAZAURTUNDÚA
 
Pietro BARTOLO
 • Pietro BARTOLO Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ιταλία
 
Емил РАДЕВ
 • Emil RADEV Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
 • Βουλγαρία
 
Κωνσταντίνος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
 • Κωνσταντίνος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Μέλος
 • Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ελλάδα
 
Malik AZMANI
 • Malik AZMANI Μέλος
 • Ομάδα Renew Europe
 • Κάτω Χώρες
 
Katarina BARLEY
 • Katarina BARLEY Μέλος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Γερμανία
 
Pernando BARRENA ARZA
 • Pernando BARRENA ARZA Μέλος
 • Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ισπανία
 
Nicolas BAY
 • Nicolas BAY Μέλος
 • Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας
 • Γαλλία
 
Vladimír BILČÍK
 • Vladimír BILČÍK Μέλος
 • Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
 • Σλοβακία