Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

Γνωμοδότηση σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

14-01-2020 LIBE_AL(2020)646763 PE646.763v02-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 - Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

14-01-2020 LIBE_OJ(2020)01-20_1 PE646.821v01-00
LIBE

 

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the readmission of persons residing without authorisation

13-01-2020 LIBE_PR(2020)646765 PE646.765v01-00
LIBE

Petar VITANOV

  MINUTES - Thursday, 21 November 2019

08-01-2020 LIBE_PV(2019)11-21-1 PE644.743v01-00
LIBE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020

08-01-2020 LIBE_OJ(2020)01-13_1 PE645.106v01-00
LIBE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020

20-12-2019 LIBE_OJ(2020)01-09_1 PE645.061v01-00
LIBE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σερβίας με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Δημοκρατία της Σερβίας

13-12-2019 LIBE_PR(2019)643171 PE643.171v02-00
LIBE

Bettina VOLLATH

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων

13-12-2019 LIBE_PR(2019)644818 PE644.818v01-00
LIBE

Antony HOOK

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019

11-12-2019 LIBE_PV(2019)09-12-1 PE641.402v02-00
LIBE