Πρακτικά


Τα πρακτικά χρησιμεύουν ως μια περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Εγκρίνονται συνήθως στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα πλέον πρόσφατα πρακτικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα πρακτικά.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  MINUTES - Tuesday, 12 November 2019

15-11-2019 ITRE_PV(2019)11-11-1 PE643.194v01-00
ITRE

 

  MINUTES - Tuesday, 5 November 2019

15-11-2019 CULT_PV(2019)11-05-1 PE643.209v01-00
CULT

 

  MINUTES - Monday, 14 October 2019

14-11-2019 AFET_PV(2019)10-14-1 PE642.921v01-00
AFET

 

  MINUTES - Wednesday, 6 November 2019

14-11-2019 BUDG_PV(2019)11-06-1 PE643.094v01-00
BUDG

 

  MINUTES - Tuesday, 12 November 2019

14-11-2019 EMPL_PV(2019)11-12-1 PE643.184v01-00
EMPL

 

  MINUTES - Wednesday, 6 November 2019 - Thursday, 7 November 2019

13-11-2019 INTA_PV(2019)11-06-1 PE643.179v01-00
INTA

 

  MINUTES - Wednesday, 4 September 2019

07-11-2019 CONT_PV(2019)09-04-1 PE641.373v01-00
CONT

 

  MINUTES - Wednesday, 25 September 2019 - Thursday, 26 September 2019

07-11-2019 CONT_PV(2019)09-25-1 PE641.389v01-00
CONT

 

  MINUTES - Tuesday, 8 October 2019

07-11-2019 CONT_PV(2019)10-08-1 PE642.965v01-00
CONT

 

  MINUTES - Thursday, 17 October 2019

07-11-2019 CONT_PV(2019)10-17-1 PE642.966v01-00
CONT