Τελευταία νέα

Next PECH committee meetings

03-12-2019 - 13:23
Colours of the EP 2014 activity calendars

Μη χάσετε:

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

03-12-2019 - 09:51
PECH Συνεδρίαση
02-12-2019 - 15:07
PECH Συνεδρίαση
12-11-2019 - 14:39
PECH Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Chris DAVIES

Στόχος της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) είναι η βιώσιμη διεξαγωγή της αλιείας, με παράλληλη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων σε επίπεδο που επιτρέπει να διασφαλιστεί η προστασία και η κερδοφορία του αλιευτικού κλάδου, καθώς και η οικονομία των παράκτιων κοινοτήτων. Μολονότι σε ορισμένες θάλασσες έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος, εξακολουθούν να υφίστανται έντονες ανησυχίες για την κατάσταση που επικρατεί σε άλλα σημεία, ιδίως στη Μεσόγειο.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, πρέπει να εξασφαλίσουμε τη διατήρηση και την ορθή στήριξη των αρχών της ΚΑλΠ από μέσα πολιτικής όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και τους κανονισμούς για τον έλεγχο της αλιείας. Πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας, και να διασφαλίσουμε ότι η βιωσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο των συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης που συνάπτει η ΕΕ με άλλες χώρες.

Οι πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται για τη διαδικασία χάραξης πολιτικής. Ελπίζω ο ιστότοπος αυτός να προσφέρει μια επαρκή εικόνα των καθημερινών δραστηριοτήτων μας.

Chris DAVIES

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

Σύνδεσμοι