Μέλη

Younous OMARJEE
 • Younous OMARJEE Πρόεδρος
 • Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Γαλλία
 
Krzysztof HETMAN
 • Krzysztof HETMAN Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
 • Πολωνία
 
Cristian GHINEA
 • Cristian GHINEA Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα Renew Europe
 • Ρουμανία
 
Adrian-Dragoş BENEA
 • Adrian-Dragoş BENEA Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ρουμανία
 
Isabel BENJUMEA BENJUMEA
 • Isabel BENJUMEA BENJUMEA Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
 • Ισπανία
 
Mathilde ANDROUËT
 • Mathilde ANDROUËT Μέλος
 • Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας
 • Γαλλία
 
Pascal ARIMONT
 • Pascal ARIMONT Μέλος
 • Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
 • Βέλγιο
 
Tom BERENDSEN
 • Tom BERENDSEN Μέλος
 • Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
 • Κάτω Χώρες
 
Erik BERGKVIST
 • Erik BERGKVIST Μέλος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Σουηδία
 
Stéphane BIJOUX