Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019

12-12-2019 BUDG_OJ(2019)12-12_1 PE644.867v02-00
BUDG

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 16 December 2019

09-12-2019 AFET_OJ(2019)12-16_1 PE644.862v01-00
DROI DEVE AFET

 

  RECOMMENDATION on the draft Council decision on the accession of Solomon Islands to the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part

09-12-2019 A9-0050/2019 PE642.904v03-00
INTA

André ROUGÉ

  REPORT on the proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC as regards introducing certain requirements for payment service providers

09-12-2019 A9-0048/2019 PE641.418v02-00
ECON

Lídia PEREIRA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  REPORT on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EU) No 904/2010 as regards measures to strengthen administrative cooperation in order to combat VAT fraud

09-12-2019 A9-0047/2019 PE641.419v02-00
ECON

Lídia PEREIRA

  REPORT on the Council recommendation on the appointment of a Member of the Executive Board of the European Central Bank

09-12-2019 A9-0049/2019 PE644.764v03-00
ECON

Irene TINAGLI

  MINUTES - Wednesday, 6 November 2019 - Thursday, 7 November 2019

09-12-2019 LIBE_PV(2019)11-06-1 PE643.123v01-00
LIBE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

09-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-09_1 PE644.866v01-00
AFCO

 

  MINUTES - Thursday, 21 November 2019

09-12-2019 SEDE_PV(2019)11-21-1 PE644.766v01-00
SEDE

 

  REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council providing further macro-financial assistance to the Hashemite Kingdom of Jordan

06-12-2019 A9-0045/2019 PE641.311v02-00
INTA

Luisa REGIMENTI