Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019

05-11-2019 EMPL_OJ(2019)11-05_1 PE642.913v02-00
EMPL

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 4 November 2019 - Tuesday, 5 November 2019

04-11-2019 REGI_OJ(2019)11-04_1 PE642.955v01-00
REGI

 

  MINUTES - Monday, 30 September 2019

23-10-2019 DEVE_PV(2019)09-30-1 PE642.867v02-00
DEVE

 

  MINUTES - Tuesday, 8 October 2019

23-10-2019 DEVE_PV(2019)10-08-1 PE642.871v01-00
DEVE

 

  MINUTES - Monday, 30 September 2019 - Wednesday, 2 October 2019

23-10-2019 BUDG_PV(2019)09-30-1 PE642.864v01-00
BUDG

 

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Greece

23-10-2019 BUDG_PR(2019)642958 PE642.958v01-00
BUDG

Εύα ΚΑΪΛΗ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 07-11-2019

  MINUTES - Wednesday, 25 September 2019

23-10-2019 AGRI_PV(2019)09-25-1 PE641.296v01-00
AGRI

 

  MINUTES - Tuesday, 8 October 2019

23-10-2019 AGRI_PV(2019)10-08-1 PE641.440v01-00
AGRI

 

  MINUTES - Tuesday, 1 October 2019

23-10-2019 AGRI_PV(2019)10-01-1 PE641.441v01-00
AGRI

 

  MINUTES - Monday, 9 September 2019

23-10-2019 SEDE_PV(2019)09-09-1 PE641.122v01-00
SEDE