Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 - Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

13-01-2020 SEDE_OJ(2020)01-22_1 PE646.777v01-00
SEDE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019

26-11-2019 SEDE_OJ(2019)12-02_1 PE643.193v01-00
SEDE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019

13-11-2019 SEDE_OJ(2019)11-21_1 PE643.099v01-00
SEDE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

06-11-2019 SEDE_OJ(2019)11-12_1 PE642.956v01-00
SEDE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019

01-10-2019 SEDE_OJ(2019)10-08_1 PE641.318v01-00
SEDE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

19-09-2019 SEDE_OJ(2019)09-25_1 PE641.175v01-00
SEDE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019

03-09-2019 SEDE_OJ(2019)09-09_1 PE639.817v01-00
SEDE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

05-07-2019 SEDE_OJ(2019)07-10_1 PE639.684v01-00
SEDE