Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

03-12-2019 - Public hearing on Artificial Intelligence - enabled systems in security and defence

SEDE 10-12-2019 - 16:45
SEDE hearing on artificial intelligence - 3 December 2019

SEDE organised a public hearing on 'Opportunities and challenges of the use of Artificial Intelligence - enabled systems in security and defence' on 3 December 2019 with external experts. (Διαβάστε τη συνέχεια)

12-11-2019 - Public hearing on European Space Security and Defence

SEDE 22-11-2019 - 09:36
European space with satellite

SEDE organised a public hearing on 'European Space Security and Defence: What action at EU level to address militarisation of space and race for resources?' on Tuesday 12 November 2019 with external experts. (Διαβάστε τη συνέχεια)

02-04-2019 - Joint Parliamentary Scrutiny on EU Defence Affairs

SEDE 22-11-2019 - 09:37
Joint Parliamentary Scrutiny on EU Defence Affairs

SEDE organised a public hearing on 'Joint Parliamentary Scrutiny on EU Defence Affairs' on Tuesday 2nd April, from 14.30 to 16.00, with external experts (Διαβάστε τη συνέχεια)

23-01-2019 - Public hearing on security policies and human rights : difficulties and opportunities

DROI SEDE 17-01-2019 - 15:55
DROI

The main objective of the hearing is to identify human rights challenges and best practices related to EU security policies in third countries. (Διαβάστε τη συνέχεια)

03-12-2018 - Russian influence in South-East Europe

SEDE 17-10-2019 - 15:28
Public Hearing - Russian influence in South-East Europe

SEDE organised a public hearing on 'Russian influence in South-East Europe' on Monday 3rd December 2018, from 17.00 to 18.30, with external experts (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-11-2018 - The threats posed by drones to Europe's armed forces

SEDE 22-11-2019 - 09:38
The threats posed by drones to Europe's armed forces

SEDE organised a public hearing on 'The threats posed by drones to Europe's armed forces' on Tuesday 20 November 2018, from 09.30 to 11.00, with external experts. (Διαβάστε τη συνέχεια)

10-10-2018 - Artificial intelligence and its future impact on security

SEDE 22-11-2019 - 09:38
Artificial intelligence

SEDE organised a public hearing on 'Artificial intelligence and its future impact on security' on Wednesday 10 October 2018, from 09.00 to 11.30, with four external experts. (Διαβάστε τη συνέχεια)

15-05-2018 - Soldiers' rights in EU Member States

SEDE 17-10-2019 - 15:31
photo of soldiers, paragraphs and logo of European Parliament

SEDE organised a public hearing on soldiers' rights in EU Member States with representatives of the European Organisation of Military Associations (EUROMIL) and the Geneva Centre for the Democratic control of Armed Forces (DCAF). (Διαβάστε τη συνέχεια)

07-12-2017 - Public hearing on North Korea

SEDE AFET 17-10-2019 - 15:31
North Korean soldiers at a military parade in Pyongyang

On 7 December 2017, AFET/SEDE held an extraordinary joint hearing on North Korea to discuss the continuing deterioration of the security situation on the Korean Peninsula. The aim of the hearing is to assess the threat posed by the DPRK's nuclear and ballistic missile build-up and possible consequences for the global non-proliferation regime. Members will also analyse different options for the EU and international community to prevent further escalation of the crisis. (Διαβάστε τη συνέχεια)