Αναζήτηση

Αναζήτηση

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 - Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

13-01-2020 SEDE_OJ(2020)01-22_1 PE646.777v01-00
SEDE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 - Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

16-12-2019 SEDE_PV(2019)12-02-1 PE644.881v01-00
SEDE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

12-12-2019 SEDE_PV(2019)11-12-1 PE643.191v02-00
SEDE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019

09-12-2019 SEDE_PV(2019)11-21-1 PE644.766v01-00
SEDE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

26-11-2019 SEDE_PV(2019)10-08-1 PE642.853v02-00
SEDE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019

26-11-2019 SEDE_OJ(2019)12-02_1 PE643.193v01-00
SEDE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019

13-11-2019 SEDE_OJ(2019)11-21_1 PE643.099v01-00
SEDE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

06-11-2019 SEDE_OJ(2019)11-12_1 PE642.956v01-00
SEDE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019

23-10-2019 SEDE_PV(2019)09-09-1 PE641.122v01-00
SEDE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 - Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

21-10-2019 SEDE_PV(2019)09-25-1 PE641.326v01-00
SEDE