Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  MINUTES - Tuesday, 12 November 2019

05-12-2019 SEDE_PV(2019)11-12-1 PE643.191v01-00
SEDE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

26-11-2019 SEDE_PV(2019)10-08-1 PE642.853v02-00
SEDE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019

26-11-2019 SEDE_OJ(2019)12-02_1 PE643.193v01-00
SEDE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019

13-11-2019 SEDE_OJ(2019)11-21_1 PE643.099v01-00
SEDE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

06-11-2019 SEDE_OJ(2019)11-12_1 PE642.956v01-00
SEDE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019

23-10-2019 SEDE_PV(2019)09-09-1 PE641.122v01-00
SEDE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 - Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

21-10-2019 SEDE_PV(2019)09-25-1 PE641.326v01-00
SEDE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019

01-10-2019 SEDE_OJ(2019)10-08_1 PE641.318v01-00
SEDE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

19-09-2019 SEDE_OJ(2019)09-25_1 PE641.175v01-00
SEDE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019

03-09-2019 SEDE_OJ(2019)09-09_1 PE639.817v01-00
SEDE