Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει τις έρευνες που διεξήγαγαν οι διάφορες υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τις μελέτες, τις λεπτομερείς αναλύσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα που εκπόνησαν τα θεματικά τμήματα, η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των διαφόρων κοινοβουλευτικών οργάνων.

Αναλυτικότερα

Πώς να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση

Policy Departments' Monthly Highlights - January 2020
13-01-2020 Εν συντομία

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2019
16-12-2019 Εν συντομία

The Mekong River: geopolitics over development, hydropower and the environment
18-11-2019 Μελέτη

The Scrutiny of the European Defence Fund by the European Parliament and national parliaments
01-04-2019 Μελέτη

EU preparedness against CBRN weapons
29-01-2019 Μελέτη

EU Defence: The White Book implementation process
12-12-2018 Μελέτη

European armaments standardisation
31-10-2018 Μελέτη

Countering hybrid threats: EU and the Western Balkans case
06-09-2018 Μελέτη

The future of the European Defence Agency (EDA)
18-07-2018 Λεπτομερής ανάλυση

The further development of the Common Position 944/2008/CFSP on arms exports control
16-07-2018 Μελέτη