Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

03-12-2019 - Hearing on Future low-cost air travel

TRAN 05-12-2019 - 09:59
Plane folded of a bank note held over a map with coins

Five speakers representing all sides of the aviation sector briefed the TRAN Members about most recent developments and strategic planning in the low-cost air travel sector. The focus was especially on the main challenges of digitalisation, decarbonisation, competitiveness, safety, climate change and improving working conditions and passenger experience. (Διαβάστε τη συνέχεια)

18-03-2019 - Hearing on the role of inland waterways in the intermodal transport system

TRAN 19-03-2019 - 17:09
Harbour, crane, container ship, truck, train, multimodal

In order to achieve the ambitious goals of the Union to reduce the CO2 emissions, it will be important to unleash the full potential of the inland waterway transport. Interface with other modes of transport needs to be fully interoperable and efficient in order to achieve a modal shift towards this sustainable mode of transport. Innovation in the sector, including digitalisation and modernisation of the fleet will be crucial factors to achieve these goals. (Διαβάστε τη συνέχεια)

10-07-2018 - Public hearing: Airline distribution channel discrimination

TRAN 11-07-2018 - 09:18
Keyboard booking

The TRAN Committee conducted a public hearing on the issue of "Airline distribution channel discrimination". Along with representatives of airlines, global distribution systems and digital applications, travel agents and passengers, the Committee wished to better understand the current situation and the future developments of this industry, so essential to the air transport sector. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-06-2018 - Public hearing on Digitalisation in transport

TRAN 11-03-2019 - 10:54
Digitalisation in transport

The hearing seeks to understand better the impact of digitalisation in transports. In particular, the Committee on Transport and Tourism has recognised that digitalisation must continue being one of the top priorities for the transport sector in order to foster its attractiveness and ensure its strong economic position in Europe and vis-à-vis third countries. (Διαβάστε τη συνέχεια)

25-04-2018 - Tourism Task Force - Public hearing on the impact of Brexit on tourism

TRAN 26-04-2018 - 09:21
European Union flag in front of the Big Ben
Brexit EU

So far facilitated by the free movement across the EU, the travel and tourism flows between the UK and EU following Brexit were analysed during this hearing. For the UK tourism is the fifth largest export industry and for the EU27 UK tourists are equally crucial. Not only conventional tourism but also health services, employment, long term stays, duty free, roaming, freedom of movements and Consumer Rights Directive could be affected. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-02-2018 - Hearing on the impact of Brexit on maritime transport

TRAN 06-03-2018 - 11:29
Text 'The impact of Brexit on maritime transport' and containership seen from above

Third in a series of the hearings about "impact of Brexit on transport', this hearing focused on the maritime sector, including shipping companies and ports. As the negotiations between the UK and the EU enter their second, sector-specific stage, the Members questioned their guests about their concerns, projections and wishes concerning the negotiations and legal and practical consequences of the UK leaving the EU. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-02-2018 - Mini-hearing on rail passenger rights

TRAN 20-02-2018 - 18:48
Rail passengers on train platform

In the context of the legislative procedure on the Commission’s proposal for a regulation on rail passengers’ rights and obligations (recast), the TRAN committee had invited representatives of users’ associations, railway undertakings, railway associations and regulatory bodies to share their views on the Commission's proposal. The following debate with Members served as documentation for the work of the TRAN Commission. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-11-2017 - Public hearing on Mobility package - market/social aspects and road charges

TRAN 04-12-2017 - 08:03
Motorway and parking place with trucks seen from above

The TRAN Committee reopened a debate on the functioning of the EU internal market in road transport and its social aspects. At the hearing, experts presented their views on the legislative proposals of the mobility package and followed up with a discussion with Members. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-11-2017 - Hearing on Brexit and the impact on land transport

TRAN 04-12-2017 - 08:02
Roads in red and blue crossing each other

Following a well-attended hearing on "Brexit in aviation" the TRAN committee held a second public hearing on the impact of Brexit, this time on land transport. The high-level representatives of the road and rail sectors shared their concerns with MEPs and explain what "soft/hard Brexit" could mean to their industry in terms of daily business, operations, legal structures and development plans. (Διαβάστε τη συνέχεια)

16-10-2017 - EMPL/TRAN hearing on Working conditions of mobile workers in transport

EMPL TRAN 23-10-2017 - 10:43
Poster on Hearing Working conditions of mobile workers in transport

This joint hearing EMPL/TRAN seeked to share views and experience in cross cutting issues concerning both Committees, such as working conditions of workers in the road transport, particularly in the context of the recent proposals under the “Mobility Package”, Posting of workers, potential circumvention of rules or the issue of social dumping. The presentations of the invited experts have been followed by an exchange of views with Members. (Διαβάστε τη συνέχεια)