Üldotsing

Otsi

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section II – European Council and Council

09-12-2019 AFCO_AD(2019)642907 PE642.907v03-00
AFCO

Pascal DURAND

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 9. detsember 2019

09-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-09_1 PE644.866v01-00
AFCO

 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 4. detsember 2019

04-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-04_1 PE644.817v01-00
AFCO

 

ARVAMUS ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta – 2018. aasta aruanne

27-11-2019 AFCO_AD(2019)643103 PE643.103v02-00
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–25 - Arvamuse projekt Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

20-11-2019 AFCO_AM(2019)643228 PE643.228v02-00
AFCO

Pascal DURAND

  AMENDMENTS 1 - 45 - Draft opinion on the implementation of the common security and defence policy – annual report 2018

19-11-2019 AFCO_AM(2019)643190 PE643.190v02-00
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 25. november 2019

19-11-2019 AFCO_OJ(2019)11-25_1 PE644.722v01-00
AFCO

 

Arvamus Euroopa Ombudsmani tegevuse kohta – 2018. aasta aruanne

12-11-2019 AFCO_AL(2019)643072 PE643.072v01-00
AFCO

Paulo RANGEL

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 12. november 2019

12-11-2019 AFCO_OJ(2019)11-12_1 PE643.092v01-00
AFCO

 

  MINUTES - Tuesday, 12 November 2019

12-11-2019 AFCO_PV(2019)11-12-1 PE643.236v01-00
AFCO