Muudatusettepanekud


Kui parlamendikomisjonile esitatakse raporti või arvamuse projekt või õigusakti ettepanek, on parlamendiliikmetel võimalus esitada muudatusettepanekuid (sh eelarve muudatusettepanekuid). Parlamendikomisjon määrab muudatusettepanekute esitamise tähtaja. Seejärel pannakse esitatud muudatusettepanekud parlamendikomisjoni koosolekul arutlusele ja hääletusele. Vastuvõetud muudatusettepanekud lisatakse eelnõusse ja nii saab sellest lõplik tekst. Siin lehel on parlamendikomisjoni liikmete esitatud muudatusettepanekud enne nende hääletust.
Kõik olemasolevad muudatusettepanekud leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  AMENDMENTS 1 - 129 - Draft opinion Competition policy - annual report 2019

11-12-2019 AGRI_AM(2019)644893 PE644.893v01-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

  AMENDMENTS 1 - 55 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission

10-12-2019 AGRI_AM(2019)644887 PE644.887v01-00
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–2 - Arvamuse projekt ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi) liidu nimel sõlmimise kohta

14-10-2019 AGRI_AM(2019)642868 PE642.868v01-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - Arvamuse projekt nõukogu otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse liidu nimel kokkuleppe sõlmimist Ameerika Ühendriikidega 13. juuli 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 617/2009 (millega avatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot) ettenähtud tariifikvoodi osa eraldamise kohta Ameerika Ühendriikidele

14-10-2019 AGRI_AM(2019)642869 PE642.869v01-00
AGRI

Herbert DORFMANN

EELARVE MUUDATUSETTEPANEKUD 2020. aasta eelarve

06-09-2019 AGRI_AB(2019)640618 PE640.618v02-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–53 - Arvamuse projekt Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekt

29-07-2019 AGRI_AM(2019)639812 PE639.812v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO