Viimased uudised

Next AGRI meetings

11-11-2019 - 09:58

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

05-11-2019 - 14:38
AGRI Koosolek
05-11-2019 - 09:08
AGRI Koosolek
08-10-2019 - 11:01
AGRI ENVI Kuulamine

Tervitussõnad

Norbert Lins

Tere tulemast põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni veebisaidile!

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon (AGRI) täidab olulisi ülesandeid ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) ja liidu poliitikapõhimõtete kujundamisel loomade tervishoiu ja heaolu, taimetervise, põllumajandustoodete kvaliteedi, metsanduse ja agrometsanduse valdkonnas. Valdava osa tööst moodustab raportite koostamine seadusandlike ettepanekute kohta, mis võetakse vastu täiskogul Euroopa Parlamendi ja nõukogu kaasotsustamismenetluse raames.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Lingid