Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Assigneeringute ümberpaigutamine INFO 01/2018 – III jagu – Komisjon

2018/2242(GBD) Eelarve haldamine: assigneeringute ümberpaigutamine, ülekandmine
BUDG

vastutav komisjon

Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 3/2017 – Euroopa välisteenistus

2017/2267(GBD) Eelarve haldamine: assigneeringute ümberpaigutamine, ülekandmine
BUDG

vastutav komisjon

Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 8/2016 – Regioonide Komitee

2016/2287(GBD) Eelarve haldamine: assigneeringute ümberpaigutamine, ülekandmine
BUDG

vastutav komisjon

Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek, 2016. aasta eelarve – Euratomi Tarneagentuur

2016/2207(GBD) Eelarve haldamine: assigneeringute ümberpaigutamine, ülekandmine
BUDG

vastutav komisjon

Teatis ehitusprojekti esitamise kohta (Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti kontoripindade laiendamine)

2016/2091(GBD) Eelarve haldamine: assigneeringute ümberpaigutamine, ülekandmine
BUDG

vastutav komisjon

Assigneeringute ümberpaigutamine, 2015. aasta eelarve - Euratomi Tarneagentuur

2015/2333(GBD) Eelarve haldamine: assigneeringute ümberpaigutamine, ülekandmine
BUDG

vastutav komisjon

Assigneeringute ümberpaigutamine 2015. aasta eelarves - Euratomi Tarneagentuur

2015/2314(GBD) Eelarve haldamine: assigneeringute ümberpaigutamine, ülekandmine
BUDG

vastutav komisjon

Kontoriruumide üürimine Euroopa Liidu delegatsioonile Hiinas - Euroopa välisteenistus

2015/2308(GBD) Eelarve haldamine: assigneeringute ümberpaigutamine, ülekandmine
BUDG

vastutav komisjon

Service européen pour l'action extérieure - Proposition d'établissement de l'UE en Somalie (Article 203)

2015/2300(GBD) Eelarve haldamine: assigneeringute ümberpaigutamine, ülekandmine
BUDG

vastutav komisjon

Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 1/2015 - BERECi büroo

2015/2145(GBD) Eelarve haldamine: assigneeringute ümberpaigutamine, ülekandmine
BUDG

vastutav komisjon