Koosolekute ajakava

Siit leiate parlamendikomisjonide tegevusega seotud kavandatud koosolekud koosoleku liigi järgi. Olemas on ka pikaajaline kalender.

Lisateavet leiate koosoleku dokumentidest.

Eelarvekomisjon

02-03-2020

16:00

Brüssel : JAN - 6Q2

+ Korraline koosolek

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

03-03-2020

10:00

Brüssel : ASP - A3E-3

+ Variraportöörid

+ DIGITEENUSTE ÕIGUSAKT 2020/2018 (INL)

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

04-03-2020

15:30

Brüssel : ASP - A1G-1

+ TRILOOG

+ Motor Insurance Directive 2018/0168(COD)

Majandus- ja rahanduskomisjon

05-03-2020

09:00

Brüssel : PHS - P1A002

+ Korraline koosolek

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

05-03-2020

09:00

Brüssel : JAN - 4Q2

+ Korraline koosolek

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

05-03-2020

09:00

Brüssel : JAN - 2Q2

+ Korraline koosolek

+ Interparliamentary committee meeting - International Women's Day

Väliskomisjon

16-03-2020

15:00

Brüssel : JAN - 2Q2

+ Korraline koosolek

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

16-03-2020

15:00

Brüssel : JAN - 6Q2

+ Korraline koosolek

Eelarvekontrollikomisjon

16-03-2020

15:00

Brüssel : ASP - A3E-2

+ Korraline koosolek

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

16-03-2020

15:00

Brüssel : PHS - P3C050

+ Korraline koosolek