Arvamuse projektid


Arvamuse projekt on dokument, mille koostab arvamuse koostajaks määratud parlamendiliige ning esitab nõuandvale komisjonile, kes võib seda muuta ja kus see pannakse hääletusele.
Seadusandlike raportite puhul esitatakse arvamuse projekt Euroopa Komisjoni seadusandliku ettepaneku kohta esitatavate muudatusettepanekutena ja sellele lisatakse vajaduse korral lühiselgitus. Muude kui seadusandlike raportite puhul esitatakse arvamuse projekt ettepanekutena, mis vastuvõtmise korral edastatakse raporti koostamise eest vastutavale komisjonile nende lisamiseks raportisse. Sellelt lehelt leiate arvamuse projektid enne nende hääletust nõuandvas komisjonis.
Kõik kättesaadavad arvamuse projektid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643078 PE643.078v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Asylum Support Office for the financial year 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643080 PE643.080v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) for the financial year 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643082 PE643.082v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643083 PE643.083v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) for the financial year 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643084 PE643.084v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of Eurojust for the financial year 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643085 PE643.085v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) for the financial year 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643086 PE643.086v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Fundamental Rights for the financial year 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643087 PE643.087v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Border and Coast Guard Agency for the financial year 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643088 PE643.088v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III – Commission and executive agencies

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643089 PE643.089v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-12-2019