Raporti projektid


Parlamendikomisjonil võidakse paluda koostada raport seadusandlikes või muudes kui seadusandlikes küsimustes. Tavaliselt palutakse raport koostada konkreetsel teemal, mis puudutab asjaomase komisjoni pädevusalas olevat poliitikavaldkonda. Siiski võib parlamendikomisjon teatavatel tingimustel koostada raporteid ka omal algatusel. Iga raporti puhul valitakse komisjoni liikmete seast raportöör, kes vastutab raporti koostamise eest. Kui raporti projekt on valmis, tutvustatakse seda ja arutletakse selle üle parlamendikomisjoni koosolekul ning liikmed võivad esitada muudatusettepanekuid. Siin lehel on raporti projektide tekstid enne muudatusettepanekute esitamist.
Kõik olemasolevad raporti projektid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  DRAFT REPORT on the proposal for the appointment of the Executive Director of the European Banking Authority

16-01-2020 ECON_PR(2020)646834 PE646.834v01-00
ECON

Irene TINAGLI

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community

14-01-2020 AFCO_PR(2020)645036 PE645.036v02-00
AFCO

Guy VERHOFSTADT

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 20-01-2020

RAPORTI PROJEKT Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ja Euroopa Komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale seoses tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) 2020. aasta läbivaatamisprotsessi ettevalmistusega ning tuumarelvastuse kontrolli ja tuumadesarmeerimise võimalustega

13-01-2020 AFET_PR(2019)645058 PE645.058v02-00
AFET

Sven MIKSER

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 28-01-2020

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the readmission of persons residing without authorisation

13-01-2020 LIBE_PR(2020)646765 PE646.765v01-00
LIBE

Petar VITANOV

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Swiss Confederation in the context of negotiations under Article XXVIII of the GATT 1994 on the modification of Switzerland's WTO concessions with regard to seasoned meat

10-01-2020 INTA_PR(2020)646756 PE646.756v01-00
INTA

Jörgen WARBORN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 25-02-2020

RAPORTI PROJEKT Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

10-01-2020 CONT_PR(2019)639918 PE639.918v02-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 29-01-2020

RAPORTI PROJEKT ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

09-01-2020 CONT_PR(2019)639837 PE639.837v02-00
CONT

Ryszard Antoni LEGUTKO

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 29-01-2020

RAPORTI PROJEKT ühisettevõtte Clean Sky 2 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

09-01-2020 CONT_PR(2019)639839 PE639.839v02-00
CONT

Ryszard Antoni LEGUTKO

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

09-01-2020 ECON_PR(2020)645031 PE645.031v01-00
ECON

Aurore LALUCQ

RAPORTI PROJEKT Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda

08-01-2020 CONT_PR(2019)639830 PE639.830v02-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 29-01-2020