Üldotsing

Otsi

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 23. jaanuar 2020

15-01-2020 CJ36_OJ(2020)01-23_1 PE646.832v01-00
ENVI ECON

 

  DRAFT OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

14-01-2020 ENVI_PA(2020)646764 PE646.764v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 17-01-2020

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 20. jaanuar 2020 - Teisipäev, 21. jaanuar 2020

14-01-2020 ENVI_OJ(2020)01-20_1 PE646.808v01-00
ENVI

 

  MINUTES - Monday, 2 December 2019 - Tuesday, 3 December 2019

13-01-2020 ENVI_PV(2019)12-02-1 PE644.958v01-00
ENVI

 

Arvamus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta

09-01-2020 ENVI_AL(2020)644992 PE644.992v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust

18-12-2019 ENVI_PR(2019)644883 PE644.883v01-00
ENVI

Esther de LANGE

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 28-01-2020

PROTOKOLL - Esmaspäev, 21. oktoober 2019

17-12-2019 CJ36_PV(2019)10-21-1 PE642.974v01-00
ENVI ECON

 

PROTOKOLL - Esmaspäev, 21. oktoober 2019

16-12-2019 ENVI_PV(2019)10-21-1 PE642.973v01-00
ENVI

 

  AMENDMENTS 1 - 98 - Draft motion for a resolution European year of Greener cities 2021

12-12-2019 ENVI_AM(2019)644955 PE644.955v01-00
ENVI

Christel SCHALDEMOSE, Sirpa PIETIKÄINEN, Bas EICKHOUT, Jadwiga WIŚNIEWSKA, Karin KARLSBRO, Idoia VILLANUEVA RUIZ

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta

11-12-2019 ENVI_PR(2019)644941 PE644.941v01-00
ENVI

Nikos ANDROULAKIS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 28-01-2020