Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 27. jaanuar 2020 Brüsselis.

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

23-01-2020 - 09:35
BUDG Koosolek
23-01-2020 - 09:15
ECON Koosolek
23-01-2020 - 09:08
DEVE Koosolek

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus on Euroopa Liidu tasandil õigusaktide vastuvõtmiseks kõige enam kasutatav menetlus.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Delegeeritud õigusaktid

Institutsioonidevaheline delegeeritud õigusaktide register