Teatised parlamendiliikmetele


Teatised parlamendiliikmetele on parlamendikomisjonide vahend oma liikmetele sellise teabe edastamiseks, milleks ei saa kasutada ühtegi muud dokumenti – näiteks võib see olla kokkuvõte delegatsiooni visiidist, kohtumisest eksperdiga, küsimused Euroopa Komisjoni volinikule või laekunud petitsioonide avaldamine.
Kõik olemasolevad teatised parlamendiliikmetele leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  NOTICE TO MEMBERS Legislative scrutiny time on the implementation of the “NIS Directive”, Directive (EU) 2016/1148

09-01-2020 IMCO_CM(2020)645112 PE645.112v01-00
IMCO

 

TEATIS LIIKMETELE Ehitustoodete määruse (määrus (EL) nr 305/2011 rakendamise õigusliku kontrolli aeg

19-12-2019 IMCO_CM(2019)645035 PE645.035v01-00
IMCO

 

TEATIS LIIKMETELE Isikustamata andmete vaba liikumist käsitleva määruse (EL) 2018/1807 rakendamise õigusliku kontrolli aeg

28-10-2019 IMCO_CM(2019)642999 PE642.999v01-00
IMCO

 

TEATIS LIIKMETELE Raadioseadmete direktiivi (2014/53/EL) rakendamise õigusliku kontrolli aeg

28-10-2019 IMCO_CM(2019)643000 PE643.000v01-00
IMCO