Üldotsing

Otsi

PROTOKOLL - Kolmapäev, 6. november 2019 - Neljapäev, 7. november 2019

18-11-2019 IMCO_PV(2019)11-06-1 PE643.098v01-00
IMCO

 

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust

15-11-2019 IMCO_PA(2019)643178 PE643.178v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 11-12-2019

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 4. detsember 2019

12-11-2019 IMCO_OJ(2019)12-04_1 PE643.177v01-00
IMCO

 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 14. november 2019

08-11-2019 IMCO_OJ(2019)11-14_1 PE643.107v01-00
ITRE IMCO

 

TEATIS LIIKMETELE Isikustamata andmete vaba liikumist käsitleva määruse (EL) 2018/1807 rakendamise õigusliku kontrolli aeg

28-10-2019 IMCO_CM(2019)642999 PE642.999v01-00
IMCO

 

TEATIS LIIKMETELE Raadioseadmete direktiivi (2014/53/EL) rakendamise õigusliku kontrolli aeg

28-10-2019 IMCO_CM(2019)643000 PE643.000v01-00
IMCO

 

PROTOKOLL - Teisipäev, 8. oktoober 2019

17-10-2019 IMCO_PV(2019)10-07-1 PE641.424v01-00
IMCO

 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 6. november 2019

17-10-2019 IMCO_OJ(2019)11-06_1 PE642.915v01-00
IMCO

 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 10. oktoober 2019

10-10-2019 IMCO_OJ(2019)10-10_2 PE641.444v01-00
ITRE IMCO

 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 10. oktoober 2019

09-10-2019 IMCO_OJ(2019)10-10_1 PE641.427v01-00
ITRE IMCO