Üldotsing

Otsi

PROTOKOLL - Kolmapäev, 4. detsember 2019 - Neljapäev, 5. detsember 2019

09-01-2020 IMCO_PV(2019)12-04-1 PE644.876v01-00
IMCO

 

TEATIS LIIKMETELE Küberturvalisuse direktiivi (EL) 2016/1148 rakendamise õigusliku kontrolli aeg

09-01-2020 IMCO_CM(2020)645112 PE645.112v01-00
IMCO

 

TEATIS LIIKMETELE Ehitustoodete määruse (määrus (EL) nr 305/2011 rakendamise õigusliku kontrolli aeg

19-12-2019 IMCO_CM(2019)645035 PE645.035v01-00
IMCO

 

Arvamus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta

17-12-2019 IMCO_AL(2019)644752 PE644.752v01-00
IMCO

Petra DE SUTTER - President

MUUDATUSETTEPANEKUD 9–19 - Arvamuse projekt Mootorsõidukite tüübikinnitus seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavus

17-12-2019 IMCO_AM(2019)644807 PE644.807v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 22. jaanuar 2020

17-12-2019 IMCO_OJ(2020)01-22_1 PE645.023v01-00
IMCO

 

PROTOKOLL - Kolmapäev, 6. november 2019 - Neljapäev, 7. november 2019

18-11-2019 IMCO_PV(2019)11-06-1 PE643.098v01-00
IMCO

 

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust

15-11-2019 IMCO_PA(2019)643178 PE643.178v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 11-12-2019

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 4. detsember 2019

12-11-2019 IMCO_OJ(2019)12-04_1 PE643.177v01-00
IMCO

 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 14. november 2019

08-11-2019 IMCO_OJ(2019)11-14_1 PE643.107v01-00
ITRE IMCO