Üldotsing

Otsi

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 2. detsember 2019 - Teisipäev, 3. detsember 2019

02-12-2019 INTA_OJ(2019)12-02_1 PE644.799v02-00
INTA

 

  MINUTES - Monday, 25 November 2019

28-11-2019 INTA_PV(2019)11-25-1 PE644.781v01-00
INTA

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–3 - Soovituse projekt Saalomoni saarte ühinemine ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga

15-11-2019 INTA_AM(2019)643212 PE643.212v01-00
INTA

André ROUGÉ

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - 20 - Raporti projekt Makromajanduslik finantsabi Jordaania Hašimiidi Kuningriigile

15-11-2019 INTA_AM(2019)643221 PE643.221v01-00
INTA

Luisa REGIMENTI

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–76 - Raporti projekt Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu sõlmimine

14-11-2019 INTA_AM(2019)643174 PE643.174v02-00
INTA

Jan ZAHRADIL

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–214 - Raporti projekt Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta

14-11-2019 INTA_AM(2019)643175 PE643.175v02-00
INTA

Jan ZAHRADIL

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 25. november 2019

14-11-2019 INTA_OJ(2019)11-25_1 PE643.207v01-00
INTA