Üldotsing

Otsi

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  OPINION on competition policy – annual report 2019

22-01-2020 INTA_AD(2020)643140 PE643.140v02-00
INTA

Enikő GYŐRI

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 20. jaanuar 2020 - Teisipäev, 21. jaanuar 2020

20-01-2020 INTA_OJ(2020)01-20_1 PE645.045v03-00
INTA

 

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Swiss Confederation in the context of negotiations under Article XXVIII of the GATT 1994 on the modification of Switzerland's WTO concessions with regard to seasoned meat

10-01-2020 INTA_PR(2020)646756 PE646.756v01-00
INTA

Jörgen WARBORN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 25-02-2020

PROTOKOLL - Esmaspäev, 2. detsember 2019 - Teisipäev, 3. detsember 2019

06-01-2020 INTA_PV(2019)12-02-1 PE644.872v01-00
INTA

 

Arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta

18-12-2019 INTA_AL(2019)645037 PE645.037v01-00
INTA

Bernd LANGE

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - 30 - Arvamuse projekt Konkurentsipoliitika 2019. aasta aruanne

09-12-2019 INTA_AM(2019)644927 PE644.927v01-00
INTA

Enikő GYŐRI

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Jordaania Hašimiidi Kuningriigile

06-12-2019 A9-0045/2019 PE641.311v02-00
INTA

Luisa REGIMENTI

PARANDUSED / ADDENDA
ERR01

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 2. detsember 2019 - Teisipäev, 3. detsember 2019

02-12-2019 INTA_OJ(2019)12-02_1 PE644.799v02-00
INTA

 

PROTOKOLL - Esmaspäev, 25. november 2019

28-11-2019 INTA_PV(2019)11-25-1 PE644.781v01-00
INTA