Üldotsing

Otsi

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

SOOVITUSE PROJEKT mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu liidu nimel sõlmimise kohta

28-11-2019 TRAN_PR(2019)644721 PE644.721v02-00
TRAN

Andris AMERIKS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 23-03-2020

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 4. detsember 2019

26-11-2019 CJ05_OJ(2019)12-04_1 PE644.780v01-00
TRAN ITRE

 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 3. detsember 2019

26-11-2019 TRAN_OJ(2019)12-03_1 PE642.960v01-00
TRAN

 

PROTOKOLL - Kolmapäev, 6. november 2019

20-11-2019 TRAN_PV(2019)11-06-1 PE643.189v01-00
TRAN

 

PROTOKOLL - Neljapäev, 14. november 2019

20-11-2019 TRAN_PV(2019)11-14-1 PE643.223v02-00
TRAN

 

  AMENDMENTS 1 - Draft report Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council empowering Italy to negotiate and conclude an agreement with Switzerland authorising cabotage operations in the course of international road passenger transport services by coach and bus in the border regions between the two countries

19-11-2019 TRAN_AM(2019)643246 PE643.246v01-00
TRAN

Markus FERBER

  AMENDMENTS 1 - Draft report Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council empowering Germany to amend its existing bilateral road transport agreement with Switzerland with a view to authorising cabotage operations in the course of international road passenger transport services by coach and bus in the border regions between the two countries

19-11-2019 TRAN_AM(2019)644719 PE644.719v01-00
TRAN

Markus FERBER

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

08-11-2019 TRAN_PA(2019)643066 PE643.066v01-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 12-12-2019

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 14. november 2019

08-11-2019 TRAN_OJ(2019)11-14_1 PE643.122v01-00
TRAN