Üldotsing

Otsi

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 19. veebruar 2020 - Neljapäev, 20. veebruar 2020

06-02-2020 TRAN_OJ(2020)02-19_1 PE647.046v01-00
TRAN

 

PROTOKOLL - Esmaspäev, 20. jaanuar 2020 - Teisipäev, 21. jaanuar 2020

04-02-2020 TRAN_PV(2020)01-20-1 PE646.896v02-00
TRAN

 

PROTOKOLL - Kolmapäev, 4. detsember 2019

29-01-2020 CJ05_PV(2019)12-04-1 PE644.983v02-00
TRAN ITRE

 

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2015/757, et võtta asjakohaselt arvesse laevade kütusekulu käsitlevat üleilmset andmekogumissüsteemi

29-01-2020 TRAN_PA(2020)641314 PE641.314v01-00
TRAN

Magdalena ADAMOWICZ

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 24-02-2020

  AMENDMENTS 72 - 76 - Draft opinion on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 715/2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information

29-01-2020 TRAN_AM(2020)646958 PE646.958v01-00
TRAN

Sven SCHULZE

ARVAMUSE PROJEKT 2021. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – III jagu

29-01-2020 TRAN_PA(2020)646962 PE646.962v01-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 20-02-2020

  AMENDMENTS 9 - 71 - Draft opinion Type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information

29-01-2020 TRAN_AM(2020)646974 PE646.974v01-00
TRAN

Sven SCHULZE