Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta

2018/2070(ACI) Toimielinten välistä sopimusta koskeva menettely
AFCO

vastaava

Sopimuksen tekeminen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä

2018/0427(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
AFCO

vastaava

The Implementation of the European Arrest Warrant and the Surrender Procedures between Member States

2019/2207(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFCO

lausunto

Situation of Fundamental Rights in the European Union - Annual Report for the years 2018-2019

2019/2199(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFCO

lausunto

Euroopan oikeusasiamiehen toiminta - vuosikertomus 2018

2019/2134(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFCO

Paulo RANGEL [PPE]

lausunto

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano - vuosikertomus 2018

2019/2135(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS [PPE]

lausunto

Euroopan unionin sääntelyn tila ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet – kertomus paremmasta lainsäädännöstä vuosilta 2017 ja 2018

2019/2133(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

lausunto

Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonta 2017 ja 2018

2019/2132(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFCO

Maria GRAPINI [S&D]

lausunto

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Komissio

2019/2055(DEC) Vastuuvapausmenettely
AFCO

lausunto - valiokunta päätti olla antamatta lausuntoa

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti

2019/2056(DEC) Vastuuvapausmenettely
AFCO

lausunto - valiokunta päätti olla antamatta lausuntoa