Tuoreimmat uutiset

What's new?

23-01-2020 - 16:18
Calender red and grey

Kohokohdat

Hyödyllisiä asiakirjoja

Seuraavat lähetykset

27-01-2020 16:00 / 17:30 ECON EMPL
28-01-2020 09:00 / 12:30 EMPL

Multimediakirjasto

23-01-2020 - 09:05
EMPL Kokous
22-01-2020 - 14:37
EMPL Kokous
22-01-2020 - 09:05
EMPL Kokous

Tervehdyssanat

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Tervetuloa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan (EMPL) verkkosivustolle.

EMPL-valiokunnan vastuualaan kuuluvat työllisyys ja sosiaalipolitiikan kaikki osa-alueet, kuten työolot, sosiaaliturva, sosiaalinen osallisuus ja suojelu, työntekijöiden ja eläkeläisten vapaa liikkuvuus, työntekijöiden oikeudet, työterveys- ja työturvallisuustoimet, Euroopan sosiaalirahasto, ammatillista koulutusta koskeva politiikka, mukaan lukien ammattipätevyys, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu sekä kaikenlainen syrjintä työssä ja työmarkkinoilla, lukuun ottamatta sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Vastaamme myös suhteista viiteen virastoon, joita ovat Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop), Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound), Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA), Euroopan koulutussäätiö (ETF) ja vasta perustettu Euroopan työvirasto.

Näytä lisätiedot

ToimivaltaYhteydenotot

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille

Linkkejä