Yleinen haku

Haku

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

ESITYSLISTALUONNOSt - Tiistai 28. tammikuuta 2020

28-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-28_1 PE646.850v03-00
EMPL

 

ESITYSLISTALUONNOSt - Tiistai 28. tammikuuta 2020

28-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-28_1 PE646.886v01-00
AFCO

 

  MINUTES - Monday, 11 November 2019

27-01-2020 DEVE_PV(2019)11-11-1 PE646.760v01-00
DEVE

 

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 16/2019 (Discharge 2019): European Environmental Economic Accounts: usefulness for policymakers can be improved

27-01-2020 CONT_DT(2020)646905 PE646.905v01-00
CONT

Lefteris CHRISTOFOROU

  REPORT on the proposal for the appointment of the Vice-Chair of the Single Resolution Board

27-01-2020 A9-0010/2020 PE646.854v02-00
ECON

Irene TINAGLI

  REPORT on the proposal for the appointment of a member of the Single Resolution Board

27-01-2020 A9-0011/2020 PE646.855v02-00
ECON

Irene TINAGLI

  REPORT on the proposal for the appointment of a member of the Single Resolution Board

27-01-2020 A9-0009/2020 PE646.856v02-00
ECON

Irene TINAGLI

  AMENDMENTS 1 - 416 - Draft report European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

27-01-2020 ECON_AM(2020)646869 PE646.869v01-00
ECON

Aurore LALUCQ

Younous Omarjeen työjärjestyksen 143 artiklan mukainen lausunto päätöslauselmaesityksestä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta (2019/0070(COD)) – C8-0114/2019

27-01-2020 REGI_AL(2019)645012 PE645.012v02-00
REGI

Younous OMARJEE

  MINUTES - Monday, 20 January 2020 - Tuesday, 21 January 2020

27-01-2020 PECH_PV(2020)01-20-1 PE646.878v01-00
PECH