Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Määrärahasiirto INFO 01/2018 - Pääluokka III - Komissio

2018/2242(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattaminen ja käyttö

2018/0103(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
LIBE

[S&D]

vastaava

Määrärahasiirtoesitys INF 3/2017 - EUH

2017/2267(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Unkarin tilanne (17. toukokuuta 2017 hyväksytyn Euroopan parlamentin päätöslauselman johdosta)

2017/2131(INL) Lainsäädäntöaloitteisiin sovellettava menettely
LIBE

[Verts/ALE]

vastaava

Määrärahasiirtoesitys INF 8/2016 - Alueiden komitea

2016/2287(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto vuoden 2016 talousarvioon - Euratomin hankintakeskus (AA)

2016/2207(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Ilmoitus energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston esittämästä kiinteistöhankkeesta (toimistotilojen laajennus)

2016/2091(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirtoesitys, talousarvio 2015 – Euratomin hankintakeskus (AA)

2015/2333(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto talousarvio 2015 - Euratomin hankintakeskus (AA)

2015/2314(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Toimistotilojen vuokraaminen Euroopan unionin Kiinan-edustustolle - Euroopan ulkosuhdehallinto

2015/2308(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava