Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Proposal for a Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management

2018/2070(ACI) Nós imeachta maidir le Comhaontú Idirinstitiúideach
AFCO

Coiste freagrach

Conclusion of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community

2018/0427(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
AFCO

Coiste freagrach

Activities of the European Ombudsman - annual report 2018

2019/2134(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFCO

Paulo RANGEL [PPE]

Iarradh tuairim

Implementation of the common security and defence policy - annual report 2018

2019/2135(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS [PPE]

Iarradh tuairim

European Union regulatory fitness and subsidiarity and proportionality - report on Better Law Making for the years 2017 and 2018

2019/2133(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

Iarradh tuairim

Monitoring the application of European Union law 2017 and 2018

2019/2132(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFCO

Maria GRAPINI [S&D]

Iarradh tuairim

2018 discharge: General budget of the EU - European Commission

2019/2055(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
AFCO

Iarradh tuairim - Chinn an coiste nach dtabharfadh sé tuairim uaidh

2018 discharge: General budget of the EU - European Parliament

2019/2056(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
AFCO

Iarradh tuairim - Chinn an coiste nach dtabharfadh sé tuairim uaidh

2018 discharge: General budget of the EU - Council and European Council

2019/2057(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
AFCO

Pascal DURAND [Renew]

Iarradh tuairim

2018 discharge: General budget of the EU - Court of Justice

2019/2058(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
AFCO

Iarradh tuairim - Chinn an coiste nach dtabharfadh sé tuairim uaidh