Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Commission Delegated Regulation amending Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards certain detailed production rules for organic products

2020/2516(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
AGRI

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and the Council, as regards rules for the prevention and control of certain listed diseases

2019/3001(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
AGRI

Coiste freagrach, comhar feabhsaithe

Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards the approval of germinal product establishments and the traceability and animal health requirements for movements within the Union of germinal products of certain kept terrestrial animals

2019/3006(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
AGRI

Coiste freagrach, comhar feabhsaithe

Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the rules for the administration of import and export tariff quotas subject to licences and supplementing Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the lodging of securities in the administration of tariff quotas

2019/3005(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
AGRI

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council, as regards animal health requirements for movements within the Union of terrestrial animals and hatching eggs

2019/3003(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
AGRI

Coiste freagrach, comhar feabhsaithe

Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards rules for surveillance, eradication programmes, and disease-free status for certain listed and emerging diseases

2019/3000(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
AGRI

Coiste freagrach, comhar feabhsaithe

The European Forest Strategy - The Way Forward

2019/2157(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AGRI

Petri SARVAMAA [PPE]

Coiste freagrach, comhar feabhsaithe

Transitional provisions for the support by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the year 2021

2019/0254(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
AGRI

Elsi KATAINEN [Renew]

Coiste freagrach

Commission Regulation establishing a list of intended uses of feed intended for particular nutritional purposes and repealing Directive 2008/38/EC

2019/2911(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
AGRI

Coiste freagrach

Establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

2018/0216(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
AGRI

Peter JAHR [PPE]

Coiste freagrach, comhar feabhsaithe