Féilire na gcruinnithe

Sa roinn seo, is féidir leat cruinnithe atá le teacht agus a bhaineann le gníomhaíochtaí coiste a rochtain de réir chineál an chruinnithe. Tá féilire fadtéarmach ar fáil freisin.

Féach doiciméid na gcruinnithe le tuilleadh faisnéise.

An Coiste um Rialú Buiséadach

28-01-2020

09:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q1

+ Gnáthchruinniú

An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

28-01-2020

09:00

an Bhruiséal : ASP - A1G-3

+ Gnáthchruinniú

28-01-2020

14:30

an Bhruiséal : ASP - A1G-3

+ Gnáthchruinniú

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

28-01-2020

09:00

an Bhruiséal : JAN - 2Q2

+ Gnáthchruinniú

28-01-2020

14:30

an Bhruiséal : JAN - 2Q2

+ Gnáthchruinniú

An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta

28-01-2020

09:30

an Bhruiséal : JAN - 4Q2

+ Gnáthchruinniú

An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla

28-01-2020

11:00

an Bhruiséal : ASP - A3E-2

+ Gnáthchruinniú

28-01-2020

14:30

an Bhruiséal : ASP - A3E-2

+ Gnáthchruinniú

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

28-01-2020

18:00

an Bhruiséal : PHS - P3C050

+ Grúpa Oibre

+ AN MHEITHEAL MAIDIR LEIS NA BALCÁIN THIAR

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

29-01-2020

19:00

an Bhruiséal : PHS - P6B054

+ TRÍALÓG

+ AN TREOIR MAIDIR LE MÓTARÁRACHAS (2018/0168(COD))

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

03-02-2020

15:00

an Bhruiséal : JAN - 2Q2

+ Gnáthchruinniú

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

03-02-2020

15:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q2

+ Gnáthchruinniú

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

06-02-2020

09:00

an Bhruiséal : PHS - P3C050

+ Gnáthchruinniú