Dréacht-tuairimí


Is é is dréacht-tuairim ann, doiciméad a ullmhaíonn Feisire atá ceaptha ina rapóirtéir don tuairim, agus a chuirtear ar aghaidh ansin chuig an gcoiste a thugann tuairim i dtaobh leasú a d’fhéadfaí a dhéanamh agus chun é a chur chun vóta.
I gcás tuarascálacha reachtacha, bíonn dréacht-tuairimí i bhfoirm leasuithe ar an togra reachtach ón gCoimisiún, agus – i gcás inarb iomchuí – bíonn réasúnuithe gearra ag gabháil leo. I gcás tuarascálacha neamhreachtacha, bíonn dréacht-tuairimí i bhfoirm moltaí a chuirtear ar aghaidh, má ghlactar iad, chuig an gcoiste atá freagrach as tuarascáil a dhréachtú a bhfuil na moltaí le háireamh inti. Taispeántar ar an leathanach seo na dréacht-tuairimí sula ndéantar vótáil orthu ag an gcoiste a thugann tuairim.
Bain úsáid as an bhfeidhm chuardaigh do na dréacht-tuairimí go léir a bhfuil fáil orthu.

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

DRÉACHT-TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gClár Tacaíochta um Athchóiriú a bhunú

09-01-2020 EMPL_PA(2020)645062 PE645.062v01-00
EMPL

Dragoş PÎSLARU

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 05-02-2020

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2018

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642927 PE642.927v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 10-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) for the financial year 2018

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642929 PE642.929v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 10-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) for the financial year 2018

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642930 PE642.930v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 10-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget for the European Training Foundation (ETF) for the financial year 2018

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642931 PE642.931v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 10-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union agencies for the financial year 2018: performance, financial management and control

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642932 PE642.932v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 10-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III - Commission and executive agencies

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642933 PE642.933v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 10-12-2019

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

09-08-2019 EMPL_PA(2019)639697 PE639.697v01-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 05-09-2019