Cuardaigh

Cuardaigh

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday, 23 January 2020

15-01-2020 CJ36_OJ(2020)01-23_1 PE646.832v01-00
ENVI ECON

 

  DRAFT OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

14-01-2020 ENVI_PA(2020)646764 PE646.764v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 17-01-2020

  DRAFT AGENDA - Monday, 20 January 2020 - Tuesday, 21 January 2020

14-01-2020 ENVI_OJ(2020)01-20_1 PE646.808v01-00
ENVI

 

  MINUTES - Monday, 2 December 2019 - Tuesday, 3 December 2019

13-01-2020 ENVI_PV(2019)12-02-1 PE644.958v01-00
ENVI

 

Tuairim maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

09-01-2020 ENVI_AL(2020)644992 PE644.992v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí

18-12-2019 ENVI_PR(2019)644883 PE644.883v01-00
ENVI

Esther de LANGE

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 28-01-2020

  MINUTES - Monday, 21 October 2019

17-12-2019 CJ36_PV(2019)10-21-1 PE642.974v01-00
ENVI ECON

 

  MINUTES - Monday, 21 October 2019

16-12-2019 ENVI_PV(2019)10-21-1 PE642.973v01-00
ENVI

 

  AMENDMENTS 1 - 98 - Draft motion for a resolution European year of Greener cities 2021

12-12-2019 ENVI_AM(2019)644955 PE644.955v01-00
ENVI

Christel SCHALDEMOSE, Sirpa PIETIKÄINEN, Bas EICKHOUT, Jadwiga WIŚNIEWSKA, Karin KARLSBRO, Idoia VILLANUEVA RUIZ

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE maidir le Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta

11-12-2019 ENVI_PR(2019)644941 PE644.941v01-00
ENVI

Nikos ANDROULAKIS

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 28-01-2020