Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

The EU priorities for the 64th session of the UN Commission on the Status of Women

2019/2967(RSP) Rún - Rialacha 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Coiste freagrach

Gender pay gap

2019/2870(RSP) Rún - Rialacha 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

Coiste freagrach

The impact of intimate partner violence and custody rights on women and children

2019/2166(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
FEMM

Coiste freagrach

Gender Equality in EU’s foreign and security policy

2019/2167(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
FEMM

Ernest URTASUN [Verts/ALE]

Coiste freagrach

Promoting gender equality in science, technology, engineering, and math (STEM) education and careers

2019/2164(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
FEMM

Susana SOLÍS PÉREZ [Renew]

Coiste freagrach, comhar feabhsaithe

The situation of sexual and reproductive health and rights in the EU, in the frame of women’s health

2019/2165(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
FEMM

Predrag Fred MATIĆ [S&D]

Coiste freagrach

Closing the digital gender gap: women’s participation in the digital economy

2019/2168(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
FEMM

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

Coiste freagrach

The 25th anniversary of the International Conference on Population and Development (ICPD25) (the Nairobi Summit)

2019/2850(RSP) Rún - Rialacha 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

Coiste freagrach

The EU Strategy for Gender Equality

2019/2169(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
FEMM

Maria NOICHL [S&D]

Coiste freagrach, comhar feabhsaithe

Report on the proposed mandate for negotiations with the United Kingdom

2020/2023(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
FEMM

Iarradh tuairim