Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Exercise of the Union's rights for the application and enforcement of international trade rules

2019/0273(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
INTA

Coiste freagrach

Implementation of the common commercial policy – annual report 2018

2019/2197(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
INTA

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation amending the vulnerability threshold set out in point 1(b) of Annex VII to Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and the Council applying a scheme of generalised tariff preferences

2019/2946(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
INTA

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation amending Annex II to Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council applying a scheme of generalised tariff preferences

2019/2942(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
INTA

Coiste freagrach

Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Switzerland in connection with the negotiations under Article XXVIII of the GATT 1994 on the modification of Switzerland's WTO concessions on meat not further prepared than seasoned

2019/0196(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
INTA

Jörgen WARBORN [PPE]

Coiste freagrach

Conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam - Tairiscint i gcomhair rún neamhreachtach ar nós imeachta an toilithe

2018/0356M(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

Coiste freagrach

Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part - Tairiscint i gcomhair rún neamhreachtach ar nós imeachta an toilithe

2018/0358M(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

Coiste freagrach

Conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam

2018/0356(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

Coiste freagrach

Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part

2018/0358(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

Coiste freagrach

Membership of the EU in the International Rubber Study Group (IRSG)

2017/0159(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
INTA

Coiste freagrach