Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Commission Delegated Regulation amending the vulnerability threshold set out in point 1(b) of Annex VII to Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and the Council applying a scheme of generalised tariff preferences

2019/2946(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
INTA

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation amending Annex II to Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council applying a scheme of generalised tariff preferences

2019/2942(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
INTA

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items

2019/2890(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
INTA

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation amending Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council in order to include the Union of Comoros in Annex I

2019/2871(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
INTA

Coiste freagrach

Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Switzerland in connection with the negotiations under Article XXVIII of the GATT 1994 on the modification of Switzerland's WTO concessions on meat not further prepared than seasoned

2019/0196(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
INTA

Coiste freagrach

Conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam - Tairiscint i gcomhair rún neamhreachtach ar nós imeachta an toilithe

2018/0356M(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
INTA

Jan ZAHRADIL [ECR]

Coiste freagrach

Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part - Tairiscint i gcomhair rún neamhreachtach ar nós imeachta an toilithe

2018/0358M(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
INTA

Jan ZAHRADIL [ECR]

Coiste freagrach

Macro-financial assistance to the Hashemite Kingdom of Jordan

2019/0192(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
INTA

Luisa REGIMENTI [ID]

Coiste freagrach

Accession of Solomon Islands to the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part

2019/0099(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
INTA

André ROUGÉ [ID]

Coiste freagrach

Conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam

2018/0356(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
INTA

Jan ZAHRADIL [ECR]

Coiste freagrach